Riaditelia

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v tejto sekcii nájdete všetky dokumenty potrebné k implementácii NP ŠOV v prostredí základných škôl: dokumentáciu potrebnú k prijatiu nových zamestnancov (PA a OZ), vzory pracovných zmlúv, pracovné náplne a podklady k depistážam .

Dokumenty sú dostupné na stiahnutie nižšie. 


Dokumenty na stiahnutie

Október 2018
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_30_uvádzajúci OZ
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_23_uvádzajúci PZ
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_19_sociálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_17_špeciálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_15_školský psychológ
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra_príloha_10_pedagogický asistent
Klik na stiahnutie súboru: Pokyn ministra k projesijným štandardom PZ a OZ_39_2017_1507722081
Klik na stiahnutie súboru: Odporúčania pre školských psychológov_1507722081
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VÝSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Podklad k nastaveniu stimulačného programu
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k stimulačnému programu - inovovaná časť_NP ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k depistáži - inovovaná časť_NP ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Informácia k činnosti konzultantov pre prácu inkluzívneho tímu ZŠ
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k dohodám pre ZÚ šk
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."