Osvetový program pre materské školy

Osvetový program pre materské školy image
MŠ Lubeník: Osvetový program


Spolupráca s rodinou dieťaťa zo SZP


V rámci implementácie aktivity 1.1.2 Implementácia IMV/ Spolupráca s rodinou dieťaťa zo SZP budú v prostredí MŠ realizované osvetové stretnutia rodičov detí v predškolskom veku, ktoré pochádzajú zo SZP s odbornými zamestnancami ZŠ, ktorá je spádová resp. dvojička.

V modeli spolupráce s rodinou dieťaťa zo SZP bude využitý obsah osvetového programu vytvoreného v rámci projektu MRK2: Podpora implementácie IMV ako nástroja motivácie rodičov, detí a ostatných subjektov k vzdelávaniu sa detí od predškolského a osvetového programu vytvoreného v rámci projektu MRK1: Podpora implementácie CVS.


Realizáciu skupinových stretnutí s rodičmi bude zabezpečovať sociálny, špeciálny pedagóg, resp. psychológ spádovej ZŠ, resp. "dvojičkovej" ZŠ, v súčinnosti s pedagogickými asistentmi ZŠ a MŠ na základe pozvánky. Realizácia stretnutia bude zaznamenaná v zázname o činnosti odborného zamestnanca a zo stretnutia bude vyhotovená prezenčná listina. Počet  účastníkov na stretnutiach je min. 5.


Stretnutia sa uskutočnia v priestoroch ZŠ, MŠ, príp. v komunitnom centre v lokalite, alebo v inom na tento účel vhodnom priestore. Budú zamerané na motiváciu rodičov k vzdelávaniu sa detí v predškolskom veku a podporu celodenného výchovného systému.


Dokumenty osvetových programov, učebné zdroje, prezenčné listiny a pozvánky na stiahnutie:Dokumenty na stiahnutie

Marec 2019
Klik na stiahnutie súboru: Pozvánka na Osvetové stretnutia v prostredí MŠ_1510219965
Klik na stiahnutie súboru: Prezenčná listina Osvetový program v MŠ_1510219965_1515501546
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: USMERNENIE SP A OZ 2018-19
Klik na stiahnutie súboru: Organizácia osvetových stretnutí v 2018-19
Klik na stiahnutie súboru: Hlásenie aktivity vzor
Január 2018
Klik na stiahnutie súboru: Prezenčná listina Osvetový program v MŠ_1510219965
December 2017
Klik na stiahnutie súboru: Osvetový program_hlásenie aktivít
November 2017
Klik na stiahnutie súboru: Pozvánka na Osvetové stretnutia v prostredí MŠ
Klik na stiahnutie súboru: UZ k PODPORA IMPLEMENTÁCIE IMV_1507713628
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: UZ Podpora implementácie celodenného výchovného systému_1507713808
Klik na stiahnutie súboru: OP_Podpora implementácie CVS_1507712947
Klik na stiahnutie súboru: Podpora implementácie IMV ako nástroja motivácie rodičov, detí a ostatných
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."