Osvetový program pre základné školy

Osvetový program pre základné školy image
ZŠ Bystrany: Osvetový program

 

Spolupráca s rodinou žiaka zo SZP

 

Oblasť spolupráce s rodinnou žiaka zo SZP je rozsiahla a patrí ku každodennej činnosti PZ a OZ. Jej rozšírenie bude zabezpečené realizáciou osvetových programov na školách. Sociálny resp. špeciálny pedagóg, resp. školský psychológ v spolupráci s pedagogickým asistentom budú realizovať osvetovú činnosť venovanú tejto problematike:

 

 • nástup detí na plnenie školskej dochádzky,

 • účasť žiakov na celodennom výchovnom systéme,

 • podpora záujmu končiacich žiakov na pokračovaní v štúdiu na stredných školách,

 • multikultúrne a protipredsudkové témy, osveta vo vzťahu k významu a podpore vzdelávacích hodnôt.

   

Odborný zamestnanec realizuje osvetovú činnosť  na základe pozvánky podľa osvetových programov vytvorených v rámci projektu MRK1 a sú dispozícii na stiahnutie (viď nižšie):

 • OP_Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu

 • OP_Podpora implementácie CVS

 • OP_Motivacia rodičov a ich detí k vzdelaniu a k profesijnej orientácii

 • OP_Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky

   

  Organizačne túto aktivitu podporia pedagogickí asistenti.

   

  V závislosti od veľkosti školy a potreby lokality bude na základe odporúčania konzultanta určená miera priamej činnosti sociálneho pedagóga, resp. špeciálneho pedagóga, resp. školského psychológa a pedagogického asistenta v prostredí školy, príp. komunitného centra.

   

  Realizácia osvetovej činnosti na základe osvetových programov bude zaznamenaná v zázname o činnosti OZ. Ďalšou podpornou dokumentáciou je karta účastníka, prezenčná listina a pozvánka na osvetové stretnutia.

   

  Metodickú pomoc odborným zamestnancom pri realizácii osvetových programov poskytne metodik odborných konzultácii a spolupráce s rodinou žiaka zo SZP.

   


Organizácia realizácie osvetových programov:

 1. Osvetové stretnutia organizuje sociálny pedagóg resp. špeciálny pedagóg resp. školský psychológ školy 1 x mesačne.
 2. Osvetové stretnutia realizuje v pracovnom čase odborných zamestnancov a pedagogických asistentov.
 3. Termín stretnutia rodičov s odborným zamestnancom, odborný zamestnanec elektronicky oznámi sedem dní pred konaním stretnutia metodikovi odborných konzultácií a spolupráce s rodinou žiaka zo SZP:

PhDr. Františkovi Godlovi na e-mailovú adresu: frantisek.godla@mpc-edu.sk

 


Osvetové programy, učebné zdroje, učebné osnovy a podporná dokumentácia sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.


Dokumenty na stiahnutie

September 2018
Klik na stiahnutie súboru: USMERNENIE SP A OZ 2018-19
Klik na stiahnutie súboru: Organizácia osvetových stretnutí v 2018-19
Klik na stiahnutie súboru: Hlásenie aktivity vzor
Klik na stiahnutie súboru: PREZENČNÁ LISTINA Z OP
Klik na stiahnutie súboru: POZVÁNKA NA OSVETOVÉ STRETNUTIE-7
Január 2018
Klik na stiahnutie súboru: PREZENČNÁ LISTINA Z OSVETOVÝCH PROGRAMOV_1510219924
December 2017
Klik na stiahnutie súboru: Osvetový program_hlásenie aktivít
November 2017
Klik na stiahnutie súboru: POZVÁNKA NA OSVETOVÉ STRETNUTIE
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: OP_Podpora rodinného prostredia k priprave ziaka na ziaciatku skolskej dochadzky
Klik na stiahnutie súboru: OP_ucebny zdroj Podpora rodinného prostredia k priprave ziaka na zaciatku skolskej dochadzky
Klik na stiahnutie súboru: OP_Učebné osnovy k Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky
Klik na stiahnutie súboru: OP_ucebny zdroj k motivacia rodicov a ich deti k vzdelaniu a k profesijnej orientacii
Klik na stiahnutie súboru: OP_PRACOVNY_ZOSIT k motivacia rodicov a ich deti k vzdelaniu a k profesijnej orientacii
Klik na stiahnutie súboru: OP_motivacia rodicov a ich deti k vzdelaniu a k prefesijnej orientaciii
Klik na stiahnutie súboru: UZ Podpora implementácie celodenného výchovného systému
Klik na stiahnutie súboru: OP_Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu
Klik na stiahnutie súboru: OP_Podpora implementácie CVS
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."