Kontinuálne vzdelávanie v rámci NP ŠOV

Kontinuálne vzdelávanie v rámci NP ŠOV image
Šarišské-Michaľany , príprava na vyučovanie

Oznam o realizácii kontinuálneho vzdelávania


Dňa 17. októbra 2017 je sprístupnená registrácia na vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základných škôl a pedagogických zamestnancov materských škôl v akreditovanom programe (viď príloha: rozhodnutie o akreditácii) kontinuálneho vzdelávania s názvom Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov (viď príloha: program_Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov) 

Preto Vás prosíme, aby ste o tejto skutočnosti informovali vašich pedagogických a odborných zamestnancov. Ďalej si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie menného zoznamu záujemcov o vzdelávanie ( viď príloha: zoznam záujemcov KV.doc ) a tiež, aby ste v spolupráci s riaditeľkou/riaditeľom dvojičkovej MŠ zahrnuli do tohto zoznamu aj pedagogických zamestnancov MŠ, nakoľko potrebujeme vytvoriť vzdelávacie skupiny účastníkov zo ZŠ a MŠ pre realizáciu vzdelávania v priestoroch vašej základnej školy.  


Návod ako sa zaregistrovať na vzdelávanie nájdete tu.


Po zaregistrovaní Vám emailom príde výzva na prihlásenie sa do vzdelávacieho programu. 


Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie implementovať model inkluzívneho vzdelávania do prostredia školy s využitím vhodných stratégií výchovy a vzdelávania detí/žiakov z MRK. Dokáže tímovo spolupracovať v prostredí inkluzívnej školy s dôrazom na podporu a pomoc dieťaťu/žiakovi z MRK a jeho rodine. Vie objektívne zhodnotiť kvalitu školy v kontexte inkluzívneho vzdelávania.  

 

 

Dokumenty na stiahnutie

September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Zoznam záujemcov KV
Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Zoznam záujemcov KV
Klik na stiahnutie súboru: Záverečná prezentácia_NP ŠOV mustra_1520338833
December 2017
Klik na stiahnutie súboru: UZ NP ŠOV_Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podory detí a žiakov
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: program_Spolupráca PZ a OZ v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov_
Klik na stiahnutie súboru: rozhodnutie o akreditácií
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."