Tlačové správy

Tlačové správy image
Foto: Odborná konferencia NP ŠOV v Prešove


Prehľad tlačových správ z realizácie aktivít národného projektu "Škola otvorená všetkým" nájdete v "Dokumentoch na stiahnutie".

Dokumenty na stiahnutie

November 2019
Klik na stiahnutie súboru: Príklady dobrej praxe
Klik na stiahnutie súboru: Záverečná evalvačná správa
Klik na stiahnutie súboru: TS_V novembri končí národný projekt ŠOV
Jún 2019
Klik na stiahnutie súboru: TS_Aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia môžu byť úspešné
Apríl 2019
Klik na stiahnutie súboru: Národný projekt ponúka školám pomoc pri tvorbe desegregačných plánov
December 2018
Klik na stiahnutie súboru: Školy zapojené do národného projektu získali materiálnu pomoc
November 2018
Klik na stiahnutie súboru: TS_Národný projekt apeluje
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: TS Inkluzívne vzdelávanie
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: TS_Predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu detí do systému špeciálneho školstva je potrebné už v materskej škole
Apríl 2018
Klik na stiahnutie súboru: TS_Konferencie NP ŠOV
Február 2018
Klik na stiahnutie súboru: Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu
December 2017
Klik na stiahnutie súboru: Osveta aktivizuje rodičov k väčšiemu záujmu o vzdelanie svojich detí
November 2017
Klik na stiahnutie súboru: Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Niektoré deti sa pripravovali na školu už počas prázdnin
Klik na stiahnutie súboru: Žiadne domáce úlohy vďaka celodennému výchovnému systému
Klik na stiahnutie súboru: V súťaži „Škola otvorená všetkým“ zvíťazili predovšetkým rešpekt, spolupráca a rovnoprávnosť
Klik na stiahnutie súboru: Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému
Klik na stiahnutie súboru: Dobrá prax projektov zameraných na pomoc deťom má pokračovanie
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."