Vyhodnotenie súťaže: „Práca mojich snov“

Vyhodnotenie súťaže: „Práca mojich snov“ image

Vyhodnotenie súťaže národného projektu Škola otvorená všetkým pod názvom:

„Práca mojich snov“


Školský rok sa nezadržateľne chýli ku koncu a my sa s ním symbolicky lúčime vyhodnotením poslednej súťaže pod názvom „Práca mojich snov“.  Cieľom súťaže bolo zamyslieť sa nad tým, aké povolanie by žiaci chceli v budúcnosti vykonávať. Predovšetkým u starších žiakov išlo o posilnenie povedomia o dôležitosti voľby povolania ako aj uvedomenia si potreby adekvátneho vzdelania. Na základe 522 prác, ktoré ste nám poslali, si trúfame povedať,  že sa to aj podarilo...


Chceme sa vám, učiteľom, poďakovať za všetko úsilie, ktoré ste do svojej práce vložili. Že to má zmysel, vám určite netreba pripomínať. Presviedčajú nás o tom aj práce vašich žiakov. Mnohí chcú byť učiteľmi a iní s vďakou spomínajú na vaše povzbudzujúce slová, ktoré im dodali odvahu kráčať za svojimi snami. Ste inšpirátori, tí, ktorí ukazujú smer a rozdúchavajú iskru vášne pre nové a dosiaľ nepoznané. Ste nositeľmi poznania a odtlačok vášho videnia sveta, možno tak odlišného od toho, ktoré doposiaľ vaši žiaci poznali, ovplyvní mnohých z nich. A ďakujeme aj deťom a žiakom. Lebo spôsob ich nazerania na svet nám dospelým pripomína, čo je naozaj dôležité: robiť to, čo v nás vyvoláva vnútornú radosť, ukázať svetu naše prirodzené talenty, ktorých rozvíjanie nás často nasmeruje k práci, o ktorej sme sa neodvážili ani snívať a  prirodzene uplatňovať svoje právo po naplnenom živote v inkluzívnej spoločnosti, ktorá dokáže oceniť prínos našej inakosti.


V kategórii žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ oceňujeme tieto práce:


Adam Makula - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Zimná 6, Čierna nad Tisou


Samuel Čekan - ZŠ s MŠ Školská 459/12, 082 56 Pečovská Nová Ves


Alexandra Juhásová - ZŠ Školská 290, 044 57 Haniska


 

V kategórii žiakov prvého stupňa a žiakov piateho až šiesteho ročníka ZŠ oceňujeme tieto práce:


Matej Drugda – ZŠ Lúčna 8, Divín


Liana Sušinová – ZŠ Hrnčiarska ul. 795/61, Stropkov


Amélia Kurňavová – ZŠ s MŠ Hlavná 369, Hrabušice
V kategórii materských škôl oceňujeme tieto práce:


Svetislav Juško – MŠ Československej armády 1590, Snina


Tobias Súkeník – MŠ Jesenského 341, Jelšava


Stella Bodžárová – ZŠ s MŠ Čebovce – Alapiskola és óvoda CsábŠpeciálne uznanie manažérky projektu získavajú tieto práce:


Júlia Štupáková – ZŠ Lúčna 8, Dívín


Alex Žúdel – ZŠ Klokočova 742, Hnúšťa


Zdenka Horváthová – ZŠ Školská 29, Veľký Šariš


Vanesa Červenáková – ZŠ Školská 29, Veľký Šariš


Kristián Billý - ZŠ Školská 29, Veľký Šariš


Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do našej súťaže zašleme diplom. Nakoľko ide o väčší počet žiakov, prosíme Vás o strpenie. Diplomy budú zasielané priebežne do polovice júna. Víťazné práce získajú od nás aj malú pozornosť vo forme vecnej odmeny.


 Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým ostatným zúčastneným ako aj pedagógom ďakujeme za neoceniteľný prínos pri napĺňaní cieľov národného projektu „Škola otvorená všetkým.“ Veríme, že jeho myšlienky ako aj naše spoločné skúsenosti nájdu odozvu v systémových riešeniach problematiky inkluzívneho vzdelávania a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých.


Dokumenty na stiahnutie

Máj 2019
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie súťaže_Práca mojich snov
Január 2019
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie súťaže_Trávim_tvorím voľný čas
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie súťaže_Navrhni obálku obľúbenej knižke
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie fotografickej súťaže
Marec 2018
Klik na stiahnutie súboru: Výsledky súťaže na stránku
Január 2018
Klik na stiahnutie súboru: Výsledky súťaže _Škola otvorená všetkým
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."