Vyhodnotenie súťaže: „Trávim – tvorím voľný čas“

Vyhodnotenie súťaže: „Trávim – tvorím voľný čas“ image


  Vyhodnotenie súťaže: „Trávim – tvorím voľný čas“


 

Nový rok 2019 je už v plnom prúde a my všetkým pedagógom i odborným zamestnancom prajeme predovšetkým pevné zdravie, pohodu a neutíchajúcu inšpiráciu, ktorá nech vás napĺňa nadšením z výsledkov vašej každodennej práce.


V novom roku by sme chceli poďakovať aj všetkým deťom a žiakom za úsilie, ktoré vložili do diel zaslaných do súťaže „Trávim – tvorím voľný čas“. Súťaž trvala od októbra do decembra 2018 a celkovo sa do nej zapojilo 158 detí a žiakov z 20 základných škôl a 8 materských škôl.


Ústredným motívom súťaže bol voľný čas. Žiaci I. a II. stupňa základných škôl mohli tvorivo predviesť, ako trávia voľný čas po vyučovaní a odprezentovať svoj obľúbený záujmový útvar alebo učiteľa (na výber boli rôzne tvorivé techniky či materiály).


Podtémou pre materské školy bola „tvorivá dielnička“, pričom dielka mohli byť vytvorené z rôznych prírodných materiálov.


Potešilo i dojalo nás množstvo prác s jesennou či vianočnou tematikou, niektoré namaľované, iné napečené či vytvorené z nezvyčajných materiálov. Prekvapili nás aj videá, z ktorých sme mohli nasať atmosféru toho, ako to u vás vyzerá, keď tvoríte, či učíte. Vybrať najlepšie práce nebolo jednoduché, ale rozhodli sme sa zaslať ceny týmto 9 prácam:


Materské školy:


Adam Buľko (Zajkovia) - MŠ Ďurkov 273, 044 19 Ďurkov


Filip Horvát (Vianočná dekorácia) - MŠ, Budovateľská 4218/4, 094 31  Hanušovce nad Topľou


Spoločná práca detí (Ježko) - MŠ s VJM RadnovceI. stupeň ZŠ:


Spoločná práca žiakov (Betlehemský príbeh v srdiečku) - ZŠ s MŠ Krivany 1, 082 71 Krivany


Lukáš Popovič (kresba) - ZŠ Lovinobaňa, Školská ul. Č. 9, 985 54 Lovinobaňa


Žiaci 4.A z tanečno-speváckeho krúžku (video) - Základná škola Šumiac, 976 71  Šumiac


 

II. stupeň ZŠ:


Spoločná práca žiakov (Video z krúžku: Mladý chemik) - ZŠ s MŠ Krivany 1, 082 71 Krivany


Franciska Kováčová (Báseň: Pomáhať ľuďom) - ZŠ Saratovská 43, 934 05 Levice


Emil Gábor (kresba) - ZŠ Blatné Remety


Víťazné práce získajú od nás diplom ako aj malú pozornosť vo forme vecnej odmeny.


Keďže pre nás sú víťazmi všetci, ktorí sa tešia z tvorby a trávia svoj voľný čas rozvíjaním svojho potenciálu, rozhodli sme sa, že ocenenie vo forme diplomu zašleme všetkým,  ktorí do našej súťaže prispeli svojou tvorbou.


Ceny a diplomy zašleme všetkým školám, ktoré sa do súťaže zapojili, v priebehu budúceho týždňa.


Ešte raz srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu úžasnú spoluprácu.Dokumenty na stiahnutie

Január 2019
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie súťaže_Trávim_tvorím voľný čas
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie súťaže_Navrhni obálku obľúbenej knižke
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnotenie fotografickej súťaže
Marec 2018
Klik na stiahnutie súboru: Výsledky súťaže na stránku
Január 2018
Klik na stiahnutie súboru: Výsledky súťaže _Škola otvorená všetkým
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."