Znaky publicity pre potreby základných a materských škôl

Znaky publicity boli všetkým školám zapojeným do národného projektu „Škola otvorená všetkým“ dodané v potrebnom rozsahu s cieľom informovať verejnosť o finančnej pomoci získanej z prostriedkov Európskej únie. V prípade potreby (straty, poškodenia a pod.) si je možné znaky publicity stiahnuť a vytlačiť vo formáte A3. Bližšie informácie nájdete v Usmernení pre potreby publicity, informovania a komunikácie.

Dokumenty na stiahnutie

Október 2018
Klik na stiahnutie súboru: Nálepková fólia A3 na označenie majetku
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k označeniu didaktických balíčkov znakmi publicity v rámci NP ŠOV
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Logo ESF_CB
Klik na stiahnutie súboru: Logo ESF_FB
Klik na stiahnutie súboru: Plagát farebný A3
Klik na stiahnutie súboru: Informačná tabuľa A3_ČB
Klik na stiahnutie súboru: Informačná tabuľa A3_FB
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie pre potreby publicity informovania a komunikácie
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."