Projektová kancelária Prešov

Riadenie projektu

projektový manažér:

Ing. Viera Čontofalská

+ 421 917 537 088, + 421 517 565 106 [javascript protected email address]

hlavný finančný manažér:

Ing. Jolana Dobiášová

+ 421 517 565 117 [javascript protected email address]

Odborní garanti a metodická činnosť

hlavný garant odborných aktivít:

RNDr. Peter Dolíhal

+421 917 983 813 [javascript protected email address]

odborný garant aktivity 1 v prostredí MŠ:

Mgr. Alena Vrábľová

+421 918 246 493 [javascript protected email address]

metodik odborných konzultácií a spolupráce s rodinou žiaka zo SZP:

PhDr. František Godla

+421 918 246 493 [javascript protected email address]

metodik pre odborných zamestnancov:

PhDr. Viera Šilonová

. [javascript protected email address]

metodik pre odborných zamestnancov:

Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.

. [javascript protected email address]

Administratívne oddelenie

administratívny zamestnanec:

Natália Ferencová

+421 918 246 600, +421 517 565 110 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Katarína Ištvániková

+421 517 565 133 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Lucia Juríková

+421 917 341 970 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Bc. Gabriela Kravcová

+421 513 811 307, +421 918 246 572 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Gabriela Krišková

+421 517 565 128 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Mgr. Mária Reváková

+421 918 246 600 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Ing. Ján Šándor

+421 513 811 307, +421 918 246 572 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Alena Vróbeľová

+421 513 811 307, +421 918 246 572 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec::

Anna Hirková

+421 918 246 606 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Jana Drábová

+421 513 811 307, +421 918 246 572 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Mgr. Martina Humeňanská

+421 908 878 215 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Mgr. Dominika Pribulová

+421 917 341 970 [javascript protected email address]

Finančné oddelenie

finančný manažér:

Ing. Denisa Galeštoková

+421 917 341 970 [javascript protected email address]

finančný manažér:

Ing. Ivana Handzušová

+421 517 565 128 [javascript protected email address]

finančný manažér:

Ing. Ivana Sontagová

+421 918 246 606 [javascript protected email address]

finančný manažér:

PhDr. Ľudmila Kochanová

+421 513 811 316, +421 517 565 135 [javascript protected email address]

finančný manažér:

Ing. Marek Kmec

+421 905 734 594 [javascript protected email address]

Oddelenie monitoringu

manažér monitoringu:

Ing. Lenka Pokorná

+421 918 246 600 [javascript protected email address]

manažér monitoringu:

Mgr. Daniela Orlovská

+421 517 565 140 [javascript protected email address]

manažér monitoringu:

Mgr. Peter Mihaľo

+421 517 565 110, +421 918 246 600 [javascript protected email address]

Oddelenie publicity a IKT

manažér publicity:

Mgr. Terézia Smaržiková

+421 517 565 128 [javascript protected email address]

Oddelenie publicity a IKT

expert na úpravu webstránok, portálov – IKT zamestnanec:

Ing. Rastislav Grega, MBA

+421 917 983 813 [javascript protected email address]

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."