Projektová kancelária Banská Bystrica

 

vedúca projektovej kancelárie:

Mgr. Martina Siheľská

+421 484 722 910 [javascript protected email address]

Riadenie projektu

vedúca projektovej kancelárie:

Mgr. Martina Siheľská

+421 484 722 914 [javascript protected email address]

Administratívne oddelenie

administratívny zamestnanec:

Mgr. Petra Rusková

+421 48 47 22 943, +421 484 722 919 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Lucia Tajbošová

+421 484 722 943, +421 484 722 919 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec::

Ing. Mária Rišová

+421 484 722 910 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Edita Hromádková

+421 484 722 919, 421 484 722 943 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Erika Ďurejová

+421 48 47 22 942 [javascript protected email address]

administratívny zamestnanec:

Romana Adamovičová

+421 484 722 942 [javascript protected email address]

Administratívne oddelenie

administratívny zamestnanec:

Mgr. Alena Vanková

+421 48 47 22 940 [javascript protected email address]

Oddelenie monitoringu

manažér monitorovania:

Ing. Andrea Čabalová

+421 48 47 22 927 [javascript protected email address]

Finančné oddelenie

finančný manažér:

Mgr. Jana Klimentová

+421 48 47 22 91 40 [javascript protected email address]

finančný manažér:

Mgr. Zuzana Alušíková

+421 48 47 22 940 [javascript protected email address]

Koordinácia odborných aktivít a metodická činnosť

koordinátor odborných aktivít PK Banská Bystrica:

Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.

+421 484 722 910 [javascript protected email address]

metodik pre odborných zamestnancov:

Mgr. Janka Pilková, PhD.

. [javascript protected email address]

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."