Galéria

Inštruktáž k realizácii neformálneho vzdelávania v prostredí MŠ

Realizácia inštruktáží na RP MPC Prešov

Neformálne vzdelávanie

Materská škola Leles

Záujmové útvary

Základná škola Dolný Pial

Realizácia neformálneho vzdelávania v prostredí MŠ

Materská škola Ružová, Smižany

Záujmový útvar: Hrnček var

Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou

Záujmový útvar: Urob si sám

Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou

Záujmový útvar: Vedecké pokusy

Základná škola a gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou

Záujmový útvar: Slovenčina hrou

Základná škola s materskou školou Ožďany

Práca odborných a pedagogických zamestnancov v rámci NP ŠOV

Základná škola s materskou školou Pečovská Nová Ves

Pracovné stretnutia v rámci NP ŠOV

Pracovné stretnutia riadenia projektu a zástupcov materských a základných škôl podieľajúcich sa na implementácii národného projektu „Škola otvorená všetkým“

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."