Prezentácie z pracovných stretnutí v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým

Prezentácie z pracovných stretnutí v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým image
pracovné stretnutie Nitra

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,


nižšie nájdete prezentácie z pracovných stretnutí, ktoré sa konali v dňoch od 11.9.2017 do 21.9.2017 z dôvodu spresnenia implementácie národného projektu „Škola otvorená všetkým“ v novom školskom roku 2017/2018.

Podrobné výstupy z pracovných stretnutí sa nachádzajú  aj v časti „Otázky a odpovede“, kde nájdete vypracovanie najčastejších otázok týkajúcich sa implementácie národného projektu.


Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.Dokumenty na stiahnutie

Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Dochádzka_VZOR
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Sumárny prehľad_VZOR
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Pracovný výkaz VZOR
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Publicita
Klik na stiahnutie súboru: Pracvoné stretnutia_Systém na administráciu záujmových útvarov
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Karta účastníka
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Hlásenie zmien v záujmových útvarov
Klik na stiahnutie súboru: Pracovné stretnutia_Odorná a metodická časť
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."