ZÁVEREČNÁ EVALVAČNÁ SPRÁVA

ZÁVEREČNÁ EVALVAČNÁ SPRÁVA image
MŠ Bystré, Výtvarná súťaž ŠOV

 

Dokumenty na stiahnutie

November 2019
Klik na stiahnutie súboru: Záverečná evalvačná správa
December 2018
Klik na stiahnutie súboru: Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k stimulačnému programu - inovovaná časť_NP ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k depistáži -inovovaná časť_NP ŠOV
November 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas (10)
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k evalvácii vstupnej depistáže 2018 (3)
Klik na stiahnutie súboru: Odporúčania pre školských psychológov_2018
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Priloha 18_Suhlas_dotknutej_osoby
Klik na stiahnutie súboru: Pracovná náplň špeciálny pedagóg_ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Pracovná náplň školský psychológ_ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: VZOR_Pracovná zmluva pedagogického asistenta
Klik na stiahnutie súboru: VZOR_Pracovná zmluva odborného zamestnanca
Klik na stiahnutie súboru: Prehlásenie o účte_vzor
Klik na stiahnutie súboru: Pracovná náplň sociálny pedagóg_ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Pracovná náplň PA ZŠ
Klik na stiahnutie súboru: Platové tarify_PZ
Klik na stiahnutie súboru: MU refundácia mzdy PA_OZ
Klik na stiahnutie súboru: Čestné vyhlásenie_PA
Klik na stiahnutie súboru: Čestné vyhlásenie_OZ
Klik na stiahnutie súboru: CV_Europass_form_platný
Júl 2018
Klik na stiahnutie súboru: INŠTRUKCIE PRE ODBORNÝ PERSONÁL IMPLEMENTÁCIE INKLUZÍVNEHO MODELU V ZS_2018_2019
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VÝSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Evalvácia depistáží-usmernenie
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k dohodám pre ZÚ šk
Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas rodiča_letná škola
Klik na stiahnutie súboru: Letná škola 2018
Marec 2018
Klik na stiahnutie súboru: Podklad k nastaveniu stimulačného programu
Február 2018
Klik na stiahnutie súboru: Výkaz o práci v školstve_ podklad pre zriaďovateľa_1497009148
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie pre riaditeľov_Administrácia Výkazu o práci v školstve
Klik na stiahnutie súboru: Upozornenie pre riaditeľov_Výkaz o práci v školstve_1497009148
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Informácia k činnosti konzultantov pre prácu inkluzívneho tímu ZŠ
Klik na stiahnutie súboru: Informácia k začiatku evalvácie šk rok 2017_2018
September 2017
Klik na stiahnutie súboru: 2_Inštrukcie pre odborný personál ku konkretizácii pracovnej činnosti v ZŠ
Máj 2017
Klik na stiahnutie súboru: 10_Procesný postup k obsadzovaniu pozícií PA a OZ
Klik na stiahnutie súboru: 9_VZOR_Pracovná zmluva pre odborných zamestnancov
Klik na stiahnutie súboru: 8_Pracovná náplň_sociálny pedagóg
Klik na stiahnutie súboru: 7_Pracovná náplň_školský psychológ
Klik na stiahnutie súboru: 6_Pracovna náplň_školský špec
Apríl 2017
Klik na stiahnutie súboru: 3_VZOR_Pracovný výkaz pre odborný personál v ZŠ
Klik na stiahnutie súboru: 4_Pracovná náplň PA v ZŠ
Klik na stiahnutie súboru: 5_VZOR_Pracovná zmluva pedagogického asistenta
Klik na stiahnutie súboru: 1_Procesný postup k obsadzovaniu pozícií PA a OZ
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."