Priebežná evalvačná správa

Priebežná evalvačná správa image
Priebežná evalvačná správa

Vážení pedagógovia, vážení odborní zamestnanci,


priebežná evalvačná správa z implementácie národného projektu „Škola otvorená všetkým“ je pre vás dostupná na stiahnutie.


Dokumenty na stiahnutie

Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Priebežná evalvačná správa
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."