Ako sa prihlásiť na vzdelávanie

  1. Zaregistrovať sa na stránke MPC
  2. Zaregistrovať sa na stranke MPC MOODLE
  3. Emailom Vám príde výzva na prihlásenie sa do vzdelávacieho programu.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."