Karta účastníka

Karta účastníka image
MŠ Lubeník, Výtvarná súťaž ŠOV

Administrácia pracovného výkazu v súvislosti s vypĺňaním karty účastníka

V prípade vypĺňania kariet účastníka nesmie byť prekročený fond pracovného času. V pracovných dňoch je teda možné vypĺňať karty účastníka max. 4 hodiny denne, v prípade víkendov je to 8 hodín denne, nie však viac ako 75 hodín za mesiac. Čas stanovený v dohode musí byť dodržaný.

 Vypĺňanie kariet účastníka si je možné vykazovať iba po vašej riadnej pracovnej dobe. V prípade ZŠ s MŠ, kedy prebieha nahadzovanie kariet pod dvoma prístupmi, je nevyhnutné vypĺňať údaje detí a žiakov pod správnym prístupom.

 

Ak rodič NFV – tútor, nemá vytvorenú DoPČ, nieje zamestnancom projektu, stáva sa tak účastníkom na projekte, preto mu musí byť vytvorená karty účastníka. Do pozície na projekte sa mu vyplní možnosť – rodič.


Postup v prípade vstupu/výstupu dieťaťa do ZŠ/MŠ 


V prípade, ak žiak/dieťa opustí  ZŠ/MŠ je potrebné kartu uzavrieť. V zozname všetkých kariet si dieťa/žiaka vyhľadáte, otvoríte si kartu ako by ste chceli zmeniť údaje v karte a do dátumu výstupu zadáte dátum od kedy dieťa/žiak už vašu školu nenavštevuje. Zmenu uložíte a karta sa tak stane neaktívna.


Administrácia kariet účastníka odbornými zamestnancami a pedagogickými asistentmi


Projektová kancelária zašle prístupové meno a heslo pre všetkých riaditeľov škôl. Každý riaditeľ zabezpečí distribúciu mena a hesla odborným zamestnancom ako aj pedagogickým asistentom, ktorí pracujú s rodinami. Keďže rodičia sú cieľovou skupinou projektu, je nevyhnutné, aby každý rodič, ktorého meno bude uvedené v prezenčnej listine z návštevy rodín, resp. sa objaví v zázname o práci odborného zamestnanca, mal vytvorené kartu účastníka. Kartu je potrebné po vytvorení vytlačiť a zaslať na našu adresu (napr. aj spolu s pracovnými výkazmi odborných zamestnancov a pedagogických asistentov). Prosíme riaditeľov škôl, aby informovali odborných zamestnancov a pedagogických asistentov o tejto skutočnosti. Existencia karty účastníka je nevyhnutnou podmienkou oprávnenosti výdavkov v konkrétny deň.

 

Metodicko-pedagogické centrum

Projektová kancelária ŠOV

Ing. Lenka Pokorná

Tarasa Ševčenka 11

080 01 Prešov

 

Karta učastníka : http://novyadmin.mpc-edu.sk

 

Dokumenty na stiahnutie

September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Návod_ZŠ_karta učastnika
Klik na stiahnutie súboru: Návod_MŠ_karta učastnika
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Návod na vyplnenie karty účastníka
Apríl 2017
Klik na stiahnutie súboru: 2_Návod na vyplnenie KÚ pre OZ a PA za rodičov
Klik na stiahnutie súboru: 1_Návod na vyplnenie KÚ za žiaka_dieťa
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."