Riaditelia MŠ

Riaditelia MŠ image
MŠ-Tobiáš, Neformálne-vzdelávanie

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v tejto sekcii nájdete všetky potrebné dokumenty pre implementáciu NP ŠOV v prostredí materskej školy. Dokumenty sú dostupné na stiahnutie nižšie.

Dokumenty na stiahnutie

November 2019
Klik na stiahnutie súboru: Záverečná evalvačná správa
December 2018
Klik na stiahnutie súboru: Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k stimulačnému programu - inovovaná časť_NP ŠOV
Klik na stiahnutie súboru: Manuál k depistáži -inovovaná časť_NP ŠOV
Október 2018
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k evalvácii vstupnej depistáže 2018
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas
September 2018
Klik na stiahnutie súboru: Priloha 18_Suhlas_dotknutej_osoby
Klik na stiahnutie súboru: VZOR_Pracovná zmluva pedagogického asistenta
Klik na stiahnutie súboru: Prehlásenie o účte_vzor
Klik na stiahnutie súboru: Pracovná náplň PA MŠ
Klik na stiahnutie súboru: Platové tarify_PZ
Klik na stiahnutie súboru: MU refundácia mzdy PA_OZ
Klik na stiahnutie súboru: Čestné vyhlásenie_PA
Klik na stiahnutie súboru: CV_Europass_form_platný
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k realizácii aktivít v šk
Jún 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas
Klik na stiahnutie súboru: Posúdenie SZP
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VÝSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ
Klik na stiahnutie súboru: Evalvácia depistáží-usmernenie
Máj 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas rodiča_letná škola
Klik na stiahnutie súboru: Letná škola 2018
Klik na stiahnutie súboru: Zoznam dvojičiek ZŠ a MŠ
Apríl 2018
Klik na stiahnutie súboru: Podklad k nastaveniu stimulačného programu
Marec 2018
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie k depistážam v MŠ
Február 2018
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas skrátený (1)
Klik na stiahnutie súboru: Výkaz o práci v školstve_ podklad pre zriaďovateľa_1497009148
Klik na stiahnutie súboru: Usmernenie pre riaditeľov_Administrácia Výkazu o práci v školstve
Klik na stiahnutie súboru: Upozornenie pre riaditeľov_Výkaz o práci v školstve_1497009148
Október 2017
Klik na stiahnutie súboru: Stimulačný program pre deti od 5 do 7rokov
Klik na stiahnutie súboru: Informácia k začiatku evalvácie šk rok 2017_2018
September 2017
Klik na stiahnutie súboru: Informovaný súhlas skrátený
Klik na stiahnutie súboru: Manuál pre depistáž
Klik na stiahnutie súboru: Vyhodnocovací hárok depistáže
Máj 2017
Klik na stiahnutie súboru: 6_Procesný postup k obsadzovaniu pozícií PA a OZ
Klik na stiahnutie súboru: 5_Pracovná zmluva pedagogického asistenta
Klik na stiahnutie súboru: 4_Pracovná náplň PA v MŠ
Apríl 2017
Klik na stiahnutie súboru: 1_Inštrukcie pre odborný personál ku konkretizácii pracovnej činnosti v MŠ
Klik na stiahnutie súboru: 2_VZOR_Tlačivo dochádzka_MŠ
Klik na stiahnutie súboru: 3_VZOR_Pracovný výkaz riaditeľky MŠ
Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."