Dôležité oznamy

Osvetové programy img

Osvetové programy

OSVETOVÉ PROGRAMYÚvod Efektívna výchova a vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vzhľadom na vykazované výchovno-vzdelávacie výsledky, je jedným z vážnych problémov nášho školského systému, predovšetkým jeho základného školstva.Všeobecne známe charakteristiky, ako :·  ......

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Odborní zamestnanci CPPPaP img

Odborní zamestnanci CPPPaP

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu  ...

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ img

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu...

Odborní zamestnanci ZŠ img

Odborní zamestnanci ZŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu...

Karta účastníka img

Karta účastníka

Designed by FreepikAdministrácia pracovného výkazu v súvislosti s vypĺňaním karty účastníkaV prípade vypĺňania kariet účastníka nesmie byť prekročený fond pracovného času. V pracovných dňoch je teda možné vypĺňať karty účastníka max. 4 hodiny denne, v prípade víkendov je to 8 hodín denne, nie vš......

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."