Nové video, o projekte Škola otvorená všetkým
Aktualizované:   

Osvetový program pre základné školy, 10-01-18 11:01 .

Odborní zamestnanci ZŠ, 09-01-18 10:01 .

Tlačové správy, 19-12-17 15:12 .

Osvetový program pre materské školy, 11-12-17 11:12 .

  Dôležité oznamy

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Osvetový program pre základné školy img

Osvetový program pre základné školy

  Spolupráca s rodinou žiaka zo SZP   Oblasť spolupráce s rodinnou žiaka zo SZP je rozsiahla a patrí ku každodennej činnosti PZ a OZ. Jej rozšírenie bude zabezpečené realizáciou osvetových programov na školách. Sociálny resp. špeciálny pedagóg, resp. školský......

Odborní zamestnanci ZŠ img

Odborní zamestnanci ZŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Tlačové správy img

Tlačové správy

Foto: Materská škola Leles: Neformálne vzdelávanieZoznam príloh: 1.      Dobrá prax projektov zameraných na pomoc deťom má pokračovanie 2.      Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému 3.  ......

Osvetový program pre materské školy img

Osvetový program pre materské školy

Spolupráca s rodinou dieťaťa zo SZP V rámci implementácie aktivity 1.1.2 Implementácia IMV/ Spolupráca s rodinou dieťaťa zo SZP budú v prostredí MŠ realizované osvetové stretnutia rodičov detí v predškolskom veku, ktoré pochádzajú zo SZP s odbornými z......

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ img

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ

Foto: ZŠ s MŠ Ožďany: Slovenčina hrouvzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

;

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."