Nové video, o projekte Škola otvorená všetkým
Aktualizované:   

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ, 19-03-18 15:03 .

Odborní zamestnanci ZŠ, 19-03-18 15:03 .

Kontinuálne vzdelávanie v rámci NP ŠOV, 06-03-18 13:03 .

Riaditelia ZŠ, 15-02-18 13:02 .

  Dôležité oznamy

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ img

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ

Foto: ZŠ s MŠ Ožďany: Slovenčina hrouvzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Odborní zamestnanci ZŠ img

Odborní zamestnanci ZŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Riaditelia ZŠ img

Riaditelia ZŠ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,v tejto sekcii nájdete potrebné dokumenty potrebné k nástupu pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v základnej škole:Procesný postup k obsadzovaniu PA a OZ Vzor pracovnej náplne PA a OZVzor pracovnej zmluvy......

Riaditelia MŠ img

Riaditelia MŠ

 Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,v tejto sekcii nájdete potrebné dokumenty potrebné k nástupu pedagogických asistentov v materskej škole:Procesný postup k obsadzovaniu PA Vzor pracovnej náplne PA a OZVzor pracovnej zmluvy PA a OZInformácie pre odborný......

Tlačové správy img

Tlačové správy

Foto: Materská škola Leles: Neformálne vzdelávanie Prehľad tlačových správ z realizácie aktivít národného projektu "Škola otvorená všetkým" nájdete v "Dokumentoch na stiahnutie". ...

;

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."