Nové video, o projekte Škola otvorená všetkým
Aktualizované:   

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ, 15-11-17 13:11 .

Odborní zamestnanci ZŠ, 15-11-17 13:11 .

Usmernenie k predkladaniu štvrťročnej správy o činnosti PA a OZ, 15-11-17 13:11 .

Usmernenie pre potreby publicity, informovania a komunikácie, 14-11-17 13:11 .

  Dôležité oznamy

 jobs offering img

Proces výberu odborných zamestnancov a pedagogických asistentov na neobsadené pracovné pozície

V linku nájdete príslušný dokument

Stiahnuť dokument. Ak používate Internet Explorer, kliknite pravým tlačidlom na link a vyberte si Uložit ciel ako ...

  Aktuality

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ img

Pedagogickí asistenti ZŠ, MŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Odborní zamestnanci ZŠ img

Odborní zamestnanci ZŠ

vzor dochádzky, pracovného výkazu, záznamu o práci,  kumulatívneho výkazu (ak je aj iný pracovný pomer) k aktuálnemu mesiacu, štvrťročné správy o činnosti...

Usmernenie k predkladaniu štvrťročnej správy o činnosti PA a OZ img

Usmernenie k predkladaniu štvrťročnej správy o činnosti PA a OZ

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej len SO) pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje vypracovalo záväzné usmernenie k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti pedagogic......

Usmernenie pre potreby publicity, informovania a komunikácie img

Usmernenie pre potreby publicity, informovania a komunikácie

Pre zabezpečenie požiadavky Európskej únie o informovaní verejnosti o finančnej pomoci získanej zo štrukturálnych fondov je potrebné zabezpečiť označenie znakmi publicity (informačný plagát, logo ESF) budovu školy ako aj priestory, kde prebiehajú aktivity projektu. Znaky publicity ak......

Vyhlásenie súťaže na mesiace október, november a december v školskom roku 2017/2018 img

Vyhlásenie súťaže na mesiace október, november a december v školskom roku 2017/2018

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,aj v novom školskom 2017/2018 vyhlasujeme v rámci národného projektu „Škola otvorená všetkým“ súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci, triedy alebo aj celá škola. V prílohách pod textom („Vyhlásenie súťaže pre MŠ_október_december 17“ a „Vyhlásenie......

Tlačové správy img

Tlačové správy

Foto: Materská škola Leles: Neformálne vzdelávanieZoznam príloh: 1.      Dobrá prax projektov zameraných na pomoc deťom má pokračovanie 2.      Neformálne vzdelávanie - šanca pre predškolákov mimo vzdelávacieho systému 3.  ......

;

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."